کتابسرا

کتاب مستطاب آآشپزی از سیر تا پیاز - با همکاری فهیمه راستکار- 2 جلدی
نویسنده: نجف دریابندری
مترجم: -
روزگاران - تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
مترجم: -
شهرزاد (زن هزار و یک شب)
نویسنده:
مترجم: تهمینه میلانی
گاهی برای دیدن، چشم ها را باید بست
نویسنده: افسانه نیک پور
مترجم: -
انسان طاغی
نویسنده: آلبر کامو
مترجم: مهبد ایرانی طلب
جنگ آخر زمان
نویسنده: ماریو بارگاس یوسا
مترجم: عبدالله کوثری